Uudis

19. november: ööpäevaga lisandus 414 koroonapositiivset

Uudendatud kell 13.35

Foto: Shutterstock

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 7152 koroonaviiruse proovi, neist esmaseid positiivseid oli 414 ehk 5,8% testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 230 inimesel.

Ida-Virumaale lisandus 96 uut ning Tartumaale 23 uut positiivset analüüsitulemust. Viljandimaale lisandus 10 ning Pärnumaale 9 uut nakatunut.

Järvamaale lisandus 7, Lääne-Virumaale 5 nakatunut. Jõgeva- ja Saaremaale lisandus 4 uut nakatunut. Valgamaale lisandus 3 uut positiivset ning Hiiu-, Lääne-, Põlva-, Rapla- ja Võrumaale tuli kõigisse juurde 2 uut viirusekandjat.

13 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 244,4 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 4,8 protsenti.

Harjumaale laekunud 230 positiivsest tulemusest 171 tuli Tallinna. 15 juhtumi nakatumise päritolu varasem kontakt haigega, kahe nakatumise nakkusallikas on teadmata ning ülejäänud juhtumite nakatumise päritolu täpsustamisel.

16.-18. novembri põhja regionaalosakonna koroonaviiruse nakkusjuhtudest 144 juhul sai inimene viiruse läbi lähikontakti varasema haigestunuga, 74 juhul on nakkusallikas teadmata. Kolmel juhul on nakkus sisse toodud – kahel juhul Venemaalt ning ühel juhul Ukrainast. Ülejäänud juhtumid on täpsustamisel. 

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on ligi 14 300 inimest, kellest 1746 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 28 kollet. Kooli koldeid on kokku 4, lasteaia koldeid 1, töökoha koldeid on kokku 8, ürituste koldeid 3 kolm ja muu kontakti koldeid 8. Lisanduvad veel 2 hooldekeskuse kollet, haiglakolle ning Tallinna vangla kolle.

Ida-Virumaale ööpäevaga lisandunud nakkusjuhtudest 23 juhul sai inimene viiruse tervishoiuasutusest, 17 juhul pereringist ja 10 juhul koolist. Seitsmel juhul saadi nakkus tuttavate kaudu, viiel juhul töökohast ja neljal juhul Kaitseväest. Vanglas nakatuti kahel juhul, kahel juhul huvitegevuse käigus ning kahel juhul lasteaias. Ühel juhul saadi nakkus hooldekodust ning kaks juhtumit on Venemaalt sisse toodud. Ülejäänud juhtumite asjaolud on täpsustamisel.

Lääne-Virumaa kahel juhul nakatuti pereringis ning ühel juhul tervishoiuasutuses. Ühe nakatunu asjaolud on täpsustamisel ja üks juhtum anti üle põhja regionaalosakonnale, sest inimene elab Tallinnas.

18. novembri täpsustatud info kohaselt nakatuti Ida-Virumaale lisandunud 18 juhul pereringis, 11 korral nakatuti tuttavate kaudu ja kaheksal korral töökohas. Seitsmel juhul nakatuti huvitegevuse käigus, kuuel juhul vanglas ja viiel koolis. Ühel juhul nakatuti lasteaias, ühel juhul hooldekodus, üks juhtum oli Kaitseväes ning ülejäänud nakatumise asjaolud on välja selgitamisel.

Ida regiooni tööpiirkonnas on 14 aktiivset kollet. Kokku on koolikoldeid neli: Sillamäel 2, Kohtla-Järvel 1 ja Jõhvis 1 kolle. Lisaks on 2 lasteaiakollet: üks Narvas ja teine Kohtla-Järvel. Töökohakoldeid on kokku 5: üks Narva-Jõesuus, üks Sillamäel, üks Narvas, üks Jõhvis ja üks Tapal. Kohtla-Järve tervishoiuasutuses on 22 inimesega kolle. Viru Vangla koldes on 241 inimest, Narva jäähoki koldes on 78 inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 4700 inimese, kellest haigestunud on 762.

Tartumaale lisandunud 9 nakatunut said viiruse perekonnasiseselt, 3 haiget said nakkuse töökohalt, kahel juhul nakatuti õppeasutuses, üks nakatunu sai nakkuse sõpruskonnast ja ülejäänud nakatumiste juhud on veel täpsustamisel.

Viljandimaale lisandunud üks nakatunu sai viiruse perekonnasiseselt ning ülejäänud nakatumiste asjaolud on täpsustamisel.

Jõgevamaale lisandunud nakatunute asjaolud on välja selgitamisel. Valgamaale lisandunud ühe nakatunu nakkusallikas on teadmata, ülejäänud on täpsustamisel.

Võrumaale lisandunud nakatunu asjaolud on täpsustamisel. Põlvamaale lisandunud nakatunute asjaolud on täpsustamisel.

18. novembri täpsustatud info: Tartumaale lisandunud kaheksal juhul on nakkusallikad teadmata, seitse nakatunut said viiruse tuttavalt, kolmel juhul nakatuti sõpruskonnas, viiel juhul töökohal, kahel juhul õppeasutuses. Kaks nakatunut sai viiruse perekonnast ja kahel juhul toodi viirus sisse välismaalt.

Viljandimaale lisandunud kahel juhul nakatuti perekonnasiseselt, kahel juhul toodi viirus sisse välismaalt ja kahel juhul on nakkusallikas teadmata. Valgamaale lisandunud kahel juhul on nakkusallikad täpsustamisel ning üks nakatunu sai nakkuse perekonnast. Põlvamaale lisandunud kaks nakatunut said nakkuse perekonnasiseselt, üks sai töökohalt ning ühe nakatunu nakkusallikas on teadmata. Jõgevamaale lisandunud üks nakatunu sai viiruse perekonnast ja teine töökohalt. Võrumaale lisandunud kaks nakatunut said viiruse perekonnast.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 1700 inimese, kellest 319 on haigestunud (haigestunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 6 aktiivset kollet, üks on 38 inimesega hooldekodu kolle. Töökohakoldes on 12 inimest, hobikoldes on 16 inimest, õppeasutuse koldes 8 inimest ja teises õppeasutuse koldes on 6 inimest ning meelelahutusettevõtte koldes on 11 inimest.

Pärnumaale lisandunud üks nakatunu nakatus õppeasutuses, ühel juhul nakatuti perekonnas, kolm nakatunut said nakkuse hoolekandeasutuses ning ühe nakatunu nakkusallikas on teadmata.

Üks Läänemaale lisandunud nakatunu sai nakkuse töökohalt, üks nakatunu elab Tallinnas. Hiiumaale lisandunud kaks nakatunut said nakkuse perekonnasiseselt. Saaremaale lisandunud nelja nakatunu, Pärnumaa kahe ja Läänemaa ühe nakatunu asjaolud on täpsustamisel.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 940 inimese, kellest 151 on haigestunud. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 2 kollet Hiiumaal, kus pereürituse koldes on 12 ja perekoldes 6 inimest.

Pärnumaal on jälgimisel üks 11 nakatunuga kooli kolle ja hooldekodu kolle, kus on 16 nakatunut. Läänemaale lisandus ettevõtte kolle, kus on kuus nakatunut.

Haiglaravil on 112 inimest

19. novembri hommikuse seisuga viibib haiglas 112 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on seitse patsienti. Koju saadeti seitse inimest.

Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku 27 ja 1 inimene viidi üle mitte-Covid-19 osakonda.

Ööpäeva jooksul lisandus üks surmajuhtum – 86-aastane mees. Ning tagantjärele sisestati Narva Haiglas surnud 46-aastane naine (loe 17. novmebri uudist). Kokku on Eestis surnud 86 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 647 COVID-19 haigusjuhtumit 631 inimesega.

19. novembri seisuga on tervenenud 5264 inimest. Neist 3969 inimese (75,4%) haigusjuhtum on lõpetatud, 1295 inimese (24,6%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 422 400 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 8715 (2,1% testide koguarvust).

Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Laadi alla HOIA rakendus

Laadi Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest.

Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli. Loe lisa www.hoia.me.

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 199 368 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 553 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 339.

Koroonatestimine.ee koduleht koondab infot saatekirjaga, piiriülese ja tasulise testimise kohta. Lisaks on seal vajalik info arstidele ning tööandjatele. Samuti on sel lehel võimalik broneerida endale aeg saatekirja olemasolul, saada sertifikaadi infot, klienditoe numbreid ja asukoha koordinaate testimiskohtade kohta jne.

Järgi piiranguid, sest viirus levib laialdaselt

Koroonaviiruse levik on Eestis laialdane ja kiire, mis tähendab, et nakatuda võib igal pool inimestega kokku puutudes. Paljudel inimestel avaldub koroonaviirus kergete sümptomitega. Seega hoia distantsi, kanna maski, õhuta ruume, pese käsi ja laadi alla HOIA mobiilirakendus! Sellest nädalast hakkasid kehtima rangemad distantsinõuded paljudes avalikes ruumides.

Eelista asjaajamisel elektroonilisi kanaleid ja e-teenuseid. Korralda võimalikult suur osa oma asjaajamisest elektrooniliste kanalite kaudu (näiteks soorita pangatehingud internetis) – nii väldid asjatuid kontakte ja vähendad nakatumise riski. Haigusnähtude puhul püsi kindlasti kodus.

Otsi infot usaldusväärsetest allikatest

Koroonaviiruse teemal levib sotsiaalmeedias eksitavat infot ja vandenõuteooriad, mis panevad inimesi enda ja teiste tervisega asjatult riskima ning aeglustavad sellega tavaelu juurde naasmist.

Terviseamet kutsub üles hankima infot usaldusväärsetest allikatest. Jälgida tasub riigi ametlikke infokanaleid ja jagada edasi ainult seda informatsiooni, mis on nende allikate poolt kinnitatud.

Lisainfot saab aadressidelt kriis.ee, terviseamet.ee ja riigiinfo telefonilt 1247.

Lisainfot COVID-19 kohta leiab terviseameti veebi- ja Facebooki-lehelt.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Telli Geeniuse uudiskiri

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate olulisematest Geeniuse teemadest.